Education For The New Millenium - Cyberlynx

for further inquiries book a tour with us today.
 
Tawaran Kami

Kursus-kursus yang menarik dengan persekitaran yang berinspirasi bagi menghasilkan para graduan serba boleh yang bersedia menempuhi dunia pekerjaan dalam pelbagai industry yang berkaitan

Kursus-kursus yang menarik dengan persekitaran yang berinspirasi bagi menghasilkan para graduan serba boleh yang bersedia menempuhi dunia pekerjaan dalam pelbagai industry yang berkaitan

 
Tawaran Kami

Kursus-kursus yang menarik dengan persekitaran yang berinspirasi bagi menghasilkan para graduan serba boleh yang bersedia menempuhi dunia pekerjaan dalam pelbagai industry yang berkaitan

Kursus-kursus yang menarik dengan persekitaran yang berinspirasi bagi menghasilkan para graduan serba boleh yang bersedia menempuhi dunia pekerjaan dalam pelbagai industry yang berkaitan

Diploma Pengajian Bola Sepak

Diploma Pengajian Bola Sepak adalah dalam tempoh 2 ½ tahun yang merangkumi komprehensi modul dengan mengkaji secara mendalam segala ciri asas serta kerumitan pengurusan industri sukan dan bola sepak.

Diploma Perakaunan

Diploma Perakaunan adalah dalam 2 ½ tahun dicipta untuk membekal para graduan dengan satu set kemahiran perakaunan yang dapat menyediakan dirinya menghadapi bidang perakaunan dan perniagaan serta sebagai asas yang kukuh untuk pengajian lanjutan.

Diploma Fesyen

Diploma Fesyen adalah dalam tempoh 2 ½ tahun dan program unik ini berniat untuk memastikan para graduan bersedia memegang pelbagai jawatan dalam industri fesyen dengan menitikberatkan aspek kreatif yang asli sehingga berjaya menghasilkan satu trend baru. Para graduan juga mampu mengasah kemahiran teknikal serta pengetahuan tentang industri yang meluas. Sepanjang kursus ini para pelajar akan dapat membina keyakinan serta identiti rekabentuk yang unik bermula dari tahap konsepsual sehinggalah ke pentas ‘catwalk’.

Diploma Pengurusan Perniagaan

Program ini adalah 2 ½ tahun dan digubal untuk melengkapkan para graduan dengan pengetahuan perniagaan yang komprehensif dan praktikal sesuai untuk memenuhi sebarang jawatan dalam pelbagai industri yang kompetitif. Program ini menawarkan pandangan mengenai dunia pentadbiran perniagaan merangkumi pelbagai topik perniagaan dan organisasi - dari kemahiran asas kepemimpinan dan operasi hingga ke kemahiran yang lebih khusus dalam perniagaan, kewangan, pemasaran dan pengurusan.
Diploma Pengajian Bola Sepak adalah dalam tempoh 2 ½ tahun yang merangkumi komprehensi modul dengan mengkaji secara mendalam segala ciri asas serta kerumitan pengurusan industri sukan dan bola sepak.
Diploma Perakaunan adalah dalam 2 ½ tahun dicipta untuk membekal para graduan dengan satu set kemahiran perakaunan yang dapat menyediakan dirinya menghadapi bidang perakaunan dan perniagaan serta sebagai asas yang kukuh untuk pengajian lanjutan.
Diploma Fesyen adalah dalam tempoh 2 ½ tahun dan program unik ini berniat untuk memastikan para graduan bersedia memegang pelbagai jawatan dalam industri fesyen dengan menitikberatkan aspek kreatif yang asli sehingga berjaya menghasilkan satu trend baru. Para graduan juga mampu mengasah kemahiran teknikal serta pengetahuan tentang industri yang meluas. Sepanjang kursus ini para pelajar akan dapat membina keyakinan serta identiti rekabentuk yang unik bermula dari tahap konsepsual sehinggalah ke pentas ‘catwalk’.
Program ini adalah 2 ½ tahun dan digubal untuk melengkapkan para graduan dengan pengetahuan perniagaan yang komprehensif dan praktikal sesuai untuk memenuhi sebarang jawatan dalam pelbagai industri yang kompetitif. Program ini menawarkan pandangan mengenai dunia pentadbiran perniagaan merangkumi pelbagai topik perniagaan dan organisasi - dari kemahiran asas kepemimpinan dan operasi hingga ke kemahiran yang lebih khusus dalam perniagaan, kewangan, pemasaran dan pengurusan.
for further inquiries book a tour with us today.